Japan

Japan

ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและทะเลญี่ปุ่น พื้นที่ของญี่ปุ่นคิดเป็น 377,873 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์รวมกัน หรือมีขนาดเล็กกว่าแคลิฟอร์เนียเล็กน้อย ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเกาะหลัก 4 เกาะ ล้อมรอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 4,000 เกาะ

Korea

Korea

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

Hongkong

Hongkong

ฮ่องกงเป็นเมื่องที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถพบกับสิ่งที่น่าสนใจและหลากหลาย โดยเราสามารถแบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขต คือ เกาะฮ่องกง ฝั่ง

Macau

Macau

มาเก๊า เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องคาสิโน แต่มาเก๊าก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่บงบอกถึงประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ คือ ซากโบสถ์เซนปอล ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า และวัดอาม่า  นอกจากสิ่งที่เหลือจากประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมแล้ว สิ่งดึงดูดใจของมาเก๊าอีกอย่างหนึ่งคือ อุตสาหกรรมการพนันและกาสิโน นักพนันจากฮ่องกงมักจะเดินทางวันเดียวไปมาเก๊า โดยมีบริการเรือโดยสารระหว่างมาเก๊าและฮ่องกงตลอดวันทุกวันจึงเหมาะแก่การเป็นสวรรค์ของนักพนัน โดยแท้จริง

Myanmar

Myanmar

พม่า ประเทศที่มีประวัติอันยาวนาน และเต็มไปด้วยอารยธรรม  ซึ่งเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์  หลังจากสงครามในยุคต่างๆ พม่าก็ยังคงมีสถาปัตยกรรมในแบบต่างๆมากมาย ที่ได้มีการออกแบบในสไตล์ที่แตกต่างกัน ออกไป ซึ่งจะเห็นได้จาก อาคารบ้านเรือน  โบสถ์ เจดีย์ เป็นต้น นับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าเดินทางท่องเที่ยวไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลย  

Taipe

Taipe

ไต้หวัน ในภาษาไต้หวัน หรือ ไถวาน ในชื่อท้องถิ่น หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน, ไต้หวัน, เผิงหู, หมาจู่, และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"

China

China

จีน ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบถ้วน ทั้งทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ จึงทำให้จีนมีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลากหลายสาขา เช่น มรดกโลกทางวัฒนธรรม คือ พระราชวังต้องห้าม ,กำแพงเมืองจีน เป็นต้น  มรดกโลกทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ่โกว-มณฑลเสฉวน,อุทยานแห่งชาติหวงหลง-มณทลเสฉวน เป็นต้น และมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ คือ เขาหวงซัน-มณฑลอันฮุย,เขาไท่ซัน-มณฑลซันตง เป็นต้น  ดังนั้นจีนจ

Vietnam

Vietnam

เวียดนาม เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสมดุลทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงาม ในทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า เวียดนาม ถูกรุกราน จากจีนเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เวียดนามได้รับศิลปะและวัฒนธรรม จากจีนเป็นส่วนใหญ่  ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย  สไตล์การตกแต่งบ้านเรือน หรือขนบธรรมเนียม ต่างๆ ส่วนธรรมชาติ เวียดนามเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบรูณ์ จึงทำให้ชาวเวียดนามนิยม ทำนาบนภูเขา หรือเรียกว่า นาขั้นบันไ

Europe

Europe

ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลแคสเปียน

ทวีปยุโรป เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีพื้นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกับท

Turkey

Turkey

ตุรกี ดินแดนลูกครึ่งเอเชีย-ยุโรป เป็นประเทศที่สวยงามด้วยมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครที่อุดมไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนาน ด้วยรากประวัติศาสตร์ อารยะธรรมที่เก่าแก่และความหลากหลายของชนเผ่านับแต่ ครั้ง 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ความงดงามของตุรกียังแรงบันดาลใจให้กวีประพันธ์ มหากาพย์อีเลียด นิยายที่เก่าแก่ที่สุดในภาษากรีก อีกทั้งคลีโอพัตรายังเลือกตุรกีเป็นที่ฉลองความหวานชื่นแห่งรสน้ำผึ้งพระจันทร์ ตุรกีคือดินแดนแห่งความงามที่ไม่สิ้นสุด

Russia

Russia

รัสเซีย เงาที่เหลืออยู่จากการล่มสลายของ สหภาพโซเวียต การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมรัสเซียดั้งเดิมและสิ่งที่สืบทอดมาจากยุคการปกครองของโซเวียต ทำให้ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและชวนพิศวงแม่น้ำสายใหญ่ ภูเขาสูงตระหง่าน การเต้นบัลเล่ต์ที่สวยงาม วอดก้าในตำนานพระอาทิตย์ที่ไม่เคยตกในช่วงฤดูร้อน ผู้หญิงสวยที่สุดในโลก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก งดงามดุจราชินี แห่งยุโรป รัสเซียถือเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดเอกแห่งยุโรป